Hội thảo Khoa học:

Công nghệ D’Lamond –

Giải pháp trị nám toàn diện

Ngày 02/12/2017

Thẩm mỹ viện Hân Hân – Tầng 1 Thuỳ Dương Plaza

– Lê Hồng Phong – Hải Phòng

14h – 17h

ĐĂNG KÝ THAM DỰ